facebook Terada Lab,Unversity of Tsukuba    

Member       

<STAFF>

University of tsukuba,Institute of Applied Physics
Yasuhiko Terada

Research fellow
Kikuko Hayamizu

Research fellow
Tomoyuki Haishi 

Research fellow
Hiroe Sugita

Office administrator
Mutsumi Uruchida (Secretarial work)

<Students>

M2
Yuma Nakagome

M2
Junpei Matsuzaki

M2
Yusuke Horikawa

M1
Ryouichi Sasaki

M1
Kazuya Sakaguchi

M1
Naoya Takagawa

M1
Ai Nakao

B4
Michiru Kajiwara

B4
Yuto Murakami

<OB/OG>

B.E.1995
Katsuyoshi FUKUDA 

B.E.1995
Tsuyoshi MIZOKAMI

B.E.1996
Junzi ICHIYAMA 

B.E.1996
Katsuya KASHIWAGI 

B.E.1997
Kentaro HARA 

B.E.1997
Yusuke INOUE 

B.E.1998
Satoshi OHGOH 

B.E.1998
Yoshiaki NAMBA 

B.E.1998
Takashi ASADA 

B.E.1999
Naotaka ADACHI 

B.E.1999
Ke WANG 

PhD.2001
Tomoyuki HAISHI 

M.E.2001
Takaaki UEMATSU 

M.E.2001
Takahiro SUZUKI 

M.E.2001
Yusuke AKITA 

B.E.2001
Yukako YAMAZAKI 

M.E.2002
Hidenori SASAKI

M.E.2002
Seitarou HASHIMOTO

B.E.2002
Tetsuharu YAMADA

B.E.2002
Yoshiharu MATSUNAGA

post doctral fellow.2001
Hidekazu TSUTSUI

M.E.2003
Yoshiyasu HAYASHI

B.E.2003
Fumiaki NITABARU

B.E.2004
Yuhki INAGAKI

M.E.2004
Toru SHIRAI

PhD.2005
Yoshimasa MATSUDA

M.E.2005
Takeaki KURIMOTO

M.E.2005
Shinya ONO

PhD.2006
Shin UTSUZAWA

M.E.2006
Yosuke OTAKE

M.E.2006
Takeshi FURUYA

PhD.2007
Sadanori TOMIHA

M.E.2007
Nachiko IITA

M.E.2007
Fumi OKADA

PhD.2008
Shinya HANDA

M.E.2008
Kazuki OHYA

M.E.2008
Shougo HARA

M.E.2009
Takahiro ISHIKAWA

M.E.2009
Kazuya TANIGUCHI

M.E.2009
Yutaka MACHII

Phd.2010
Satoru ADACHI

M.E.2010
Kyohei KOBAYASHI

M.E.2010
Ryosuke SHIGEKI

M.E.2011
Kyohei OGAWA

M.E.2011
Tadaaki NAKAYAMA

M.E.2012
Takeshi KIMURA

M.E.2012
Keisuke MARUYAMA

B.E.2012
Hirotaka FUJISAKI

M.E.2013
Masafumi Horiga

M.E.2013
Saki Kono

M.E.2013
Hiroki Kondo

M.E.2013
Yuto Geya

PhD.2014
Seitaro Hashimoto

M.E.2014
Kazunori Ishizawa

M.E.2014
Shinya Inamura

M.E.2014
Tomomi Uchiumi

phD.2015
Daiki Tamada

phD.2015
Shahadat Hossain Akram

phD.2015
Yosuke Otake

M.E.2015
Keiichiro Ishi

M.E.2015
Atsushi Fukita

M.E.2015
Satoshi Moriwaki

M.E.2015
Takuma Yamada

M.E.2016
Hiroya Kamimura

M.E.2016
Nao Kodama

M.E.2016
Makoto Tsuda

M.E.2016
Masahiro Fukushima

B.E.2016
Ohashi

B.E.2016
Syuhei Oka

M.E.2017
Jyunya Yano

M.E.2017
Akiyoshi Nagata

M.E.2017
Koki Matsuzawa

M.E.2017
Shin Minagawa

M.E.2017
Ryota Yamada

M.E.2018
Yuta Kobayashi

M.E.2018
Ayana Setoi

M.E.2018
Katsumasa Tanabe

Top of the page